Pasiv u engleskom jeziku

Pasiv (Passive Voice) je konstrukcija koja se sastoji od subjekta, pomoćnog glagola to be i prošlog participa glavnog glagola. Pasiv se mnogo češće koristi u engleskom nego u sprskom jeziku i to u sledećim situacijama:

  1. kada vršilac radnje nije poznat:

                active: Somebody stole my car last night.

passive: My car was stolen last night.       Nastavite sa čitanjem

Participi u engleskom

Postoje tri vrste participa u engleskom. Najčešće se koriste za građenje pojedinih vremena, mogu biti imenice u rečenici, pridevi, a mogu se koristiti da skrate rečenicu (Participle Clause).

1) Sadašnji particip (Present Participle)

Gradi se dodavanjem nastavka –ing na infinitiv glagola (watch + ing – watching) a koristi se:

a)  kao pridev – interesting, boring
b)  kao gerund – swimming, reading
c)  kod trajnih (continuous) vremena, kao što su: Present Continuous, Past Continuous – He was smiling. They were having dinner. Nastavite sa čitanjem